Voor een transparante blik!

Machtiging Incasso Algemeen

Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging aan:

Naam bedrijf:
Totalclean dienstverlening
Adres:
Spoorstraat 49 A
1211 GA Hilversum
IBAN:
NL14 INGB 0007227238

Om bedragen van zijn/haar (Post-) bankrekening af te schrijven wegens: het zemen van de ramen. Afschrijving zal plaatsvinden na het zemen.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 60 dagen bij zijn/haar eigen Giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

(Graag invullen in blokletters s.v.p.)

IBAN Rekeningnr.
 
Naam:
 
Straat + huisnummer:
 
Woonplaats + postcode
 
E-mailadres:
 
Telefoonnummer:
 
Frequentie
 
Bedrag €
 
Aantal dakkapellen:
 
(het aantal dakkapellen van uzelf)
Datum
 
Handtekening
 
  • Stuur of overhandig deze machtiging aan Glazenwasserij Totalclean.
  • Glasbewassing geschiedt lx per 8 of 16 weken (de ramen worden onder alle weersomstandigheden gewassen, behalve als het gevaar oplevert voor de werknemers).

We zullen u d.m.v. een kaartje informeren wanneer wij starten bij u in de wijk, zodat de poort, rolluik, hor etc. in deze periode open of omhoog kan worden gelaten.